Fundusz alimentacyjny od 1 października 2008 r.


Komu przysługuje fundusz alimentacyjny?
 
Jeśli

- jesteś osobą wychowującą dziecko

Uwaga: Aby nabyć prawo do świadczenia z FA dziecko, które ma zasądzone alimenty nie musi być wychowywane przez rodzica samotnie. Prawo do świadczenia z FA przysługuje też na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż/żona nie płaci zasądzonych alimentów.

- masz zasądzone alimenty na dzieci

- osoba zobowiązana do alimentacji nie wywiązuje się z tego obowiązku

- prowadzona przez komornika egzekucja zasądzonych alimentów jest bezskuteczna

Uwaga: Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

 
możesz starać się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego
 
Do jakiego wieku przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?
 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

- do ukończenia 18 roku życia albo,
- w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia albo,
- w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności –  bezterminowo

 


Do jakiej wysokości przysługuje fundusz alimentacyjny?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie, nie przekracza kwoty:

- 800,00 zł (przy ustalaniu prawa doświadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie świadczeniowym 2019/2020, tj. trwającym od 2019-10-01 do 2020-09-30)

- 900,00 zł (przy ustalaniu prawa doświadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie świadczeniowym 2020/2021, tj. trwającym od 2020-10-01 do 2021-09-30)


Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

Świadczenia z funduszu przysługują w wysokości bieżąco zasądzonej kwoty alimentów, nie więcej niż 500,00 zł.
 

Wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego:

pobiera się w MGOPS, lub na stronie www

 

 

 

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet 

 

Gościmy

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.