Druki do pobrania - świadczenia rodzinne

 


ZASIŁEK RODZINNY 
 

  Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

  Oświadcznie o dochodzie nieopodatkowanym

 


 

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

 

  ZSR-04 - Wniosek Specjalny Zasiłek Opiekuńczy

  ZSR-05 - Oświadcznie o dochodzie nieopodatkowanym
   POZOSTAŁE OŚWADCZENIA

  ZSR-06 - Oświadczenie o składkach zdrowotnych

  ZSR-07Oświadczenie o gospodarstwie rolnym

  ZSR-08Oświadczenie - urlop wychowawczy

  ZSR-10 - Oświadczenie o niekorzystaniu przez  więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

  ZSR-12Oświadczenie potwierdzające zameldowanie ucznia

  Oświadczenie o uczęszczaniu osoby do szkoły lub szkoły wyższej
 


 

  SR-2Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (BECIKOWE)

  SR-2Z - Załącznik do wniosku  o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (BECIKOWE)

 


 

  SR-3Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

 


 

  SR-5Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

  ERP-6 - Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych (ZUS)

 


 

  SR-7 -  Wniosek o przyznania prawa do świadczenia rodzicielskiego

 


 

  Zaświadczenie o opiece medycznej  - do "becikowego"

 


 

  Druk oświadczenia pod odpowiedzialnością karną

 


 

  Zaświadczenie o dochodzie uzyskanym (dla pracodawcy)
 


 

  Wniosek o wydanie zaświadczenia

 


 

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA
WNIOSKÓW i OŚWIADCZEŃ

 

  Opisowa instrukcja wypełnienia wniosku o zasiłek rodzinny

  Wzór wypełnionego wniosku o zasiłek rodzinny z dodatkami

  Wzór wypełnionego oświadczenia o dochodzie nieopodatkowanym 

  Wzór wypełnionego oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego

 


 

 

Oświadczenia potwierdzające, że obniżenie wynagrodzenia lub dochodu z działalności gospodarczej spowodowane jest przeciwdziałaniem COVID-19

 

  Zaświadczenie o wysokości obniżonego wynagrodzenia
z powodu przeciwdziałania COVID-19   Oświadczenie o wysokości obniżonego dochodu
z działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19

 

 

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet 

 

Gościmy

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.