Zostań Partnerem Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych

 

Rada Miejska w Kolbuszowej uchwałą z 26 czerwca 2014 roku przyjęła Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych.

Celem Programu jest wspieranie rodzin wielodzietnych (mających na wychowaniu co najmniej trójkę dzieci), zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci oraz młodzieży wychowującej się w tych rodzinach, a także promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej wizerunku.

Program jest rozszerzeniem rządowego programu wsparcia rodzin wielodzietnych, który wprowadził Kartę Dużych Rodzin. Na podstawie okazania tej Karty będzie można korzystać z ulg i zniżek w instytucjach publicznych oraz na towary i usługi oferowane przez podmioty prywatne obejmujące działalność kulturalną, rekreacyjną czy transportową na terenie całego kraju.

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców działających na terenie miasta i gminy Kolbuszowa do przystąpienia do Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych w charakterze Partnerów.

Korzyści dla Partnerów Programu to m.in.:

-      utrwalenie pozytywnego wizerunku firmy jako przyjaznej rodzinie,

-      większa rozpoznawalność,

-      korzyści płynące ze zwiększonego obrotu.

 

Więcej informacji można uzyskać osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21a pokój nr. 2 lub pod numerem telefonu 17 227 11 33 wew. 124.